Konto osobiste

Konta osobiste

Co to jest konto bankowe?

Inaczej zwane rachunkiem bankowym – jest to rachunek środków pieniężnych klienta prowadzony przez bank na podstawie umowy o rachunku. Właściciel rachunku może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na swoim koncie.

Umowa rachunku bankowego określa m in. strony umowy, czas trwania rachunku, oprocentowanie środków na nim zgromadzonych, prowizje występujące przy podejmowanych działaniach (np wpłaty, wypłaty z konta).

Rodzaje rachunków bankowych:

  1. Rachunek rozliczeniowy – umożliwia otrzymywanie środków pieniężnych, opłacanie należności.
  2. Rachunek oszczędnościowy – ułatwia gromadzenie oszczędności na swoim koncie,
  3. ROR czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – stanowi połączenie 2 powyższych, jednak oprocentowanie środków pieniężnych na nim zgromadzonych może być niższe niż na rachunku oszczędnościowym.

Numer Rachunku Bankowego

Rachunki bankowe posiadają swoje unikalne indywidualne numery.

NRB określany jest zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Obecnie numer ten składa się z 26 znaków, natomiast IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) składa się z 28 znaków.

Podział rachunków bankowych ze względu na podmioty je użytkujące

  1. Rachunki osobiste – najpopularniejszy typ rachunku, z którego korzystamy w celu naszych bieżących rozrachunków (zakupy, opłaty, spłata zobowiązań, rachunki…),
  2. Rachunki firmowe – przeznaczone dla firm. Każdy prowadzący działalność gospodarczą musi posiadać konto firmowe. Umożliwia rozrachunki z klientami a także z urzędami (ZUS, US…),
  3. Rachunki dla dzieci i młodzieży. Osoby Od 13 roku życia mogą korzystać z własnych rachunków bankowych.
    Przykładem może tu być oferta mBanku – eKonto możliwości lub Konto Przekorzystne dla młodych oferowane przez Bank Pekao.

Warto zobaczyć na promocję banku BNP paribas:

Konto Otwarte na Ciebie BNP Paribas w promocji „Zostań w domu” z bonusem 200 zł!

Konto Otwarte na Ciebie BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie BNP Paribas w promocji „Zostań w domu”!

Zobacz również najnowsze promocje bankowe!