Słowniczek bankowy

 1. Bankomat – to urządzenie, w którym można wypłacić pieniądze z rachunku bankowego, korzystając z karty płatniczej.
 2. Bankowość internetowa – to system, który umożliwia korzystanie z usług bankowych przez internet, m.in. sprawdzanie stanu konta, dokonywanie przelewów, kupowanie walut czy zarządzanie kartą płatniczą.
 3. Crowdfunding – metoda zbierania środków finansowych na konkretny projekt, produkt lub inicjatywę poprzez zbieranie drobnych wkładów pieniężnych od dużej liczby osób. Jest to forma finansowania oparta na udziale społeczności w procesie finansowania.
 4. Debet – to kwota, która przysługuje na rachunku bankowym i umożliwia klientowi dokonywanie transakcji finansowych pomimo braku środków na koncie.
 5. Kalkulator kredytowy to narzędzie online umożliwiające szybkie i łatwe oszacowanie miesięcznych rat kredytu na podstawie podanych parametrów, takich jak kwota kredytu, okres spłaty i oprocentowanie. Jest to przydatne narzędzie do planowania budżetu i analizy kosztów kredytu przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego.
 6. Karta debetowa: Karta debetowa to plastikowa karta związana z rachunkiem bankowym, umożliwiająca dokonywanie płatności i wypłat gotówki. Kwoty transakcji są od razu pobierane z rachunku klienta.
 7. Karta kredytowa: Karta kredytowa to forma płatnicza, która umożliwia dokonywanie zakupów na kredyt. Klient ma określony limit, a spłacone kwoty mogą być rozłożone na kilka miesięcy.
 8. Karta płatnicza – to plastikowa karta, która umożliwia dokonywanie płatności za zakupy w sklepach, wypłacanie gotówki z bankomatów i realizowanie innych transakcji finansowych.
 9. Kredyt – to usługa bankowa, w ramach której bank udziela pożyczki pieniędzy klientowi na określony czas i pod określony procent.
 10. Konta bankowe – to rachunek prowadzony przez bank, na którym można przechowywać pieniądze i dokonywać różnego rodzaju operacji finansowych.
 11. Kredyt hipoteczny: Kredyt hipoteczny to forma długoterminowego kredytu udzielanego na zakup nieruchomości. Nieruchomość służy jako zabezpieczenie dla banku, co umożliwia uzyskanie korzystniejszych warunków kredytu.
 12. Kredyt konsolidacyjny to rodzaj pożyczki, który umożliwia połączenie kilku istniejących zobowiązań finansowych, takich jak kredyty konsumpcyjne czy karty kredytowe, w jedno większe zobowiązanie. Celem konsolidacji jest zazwyczaj zmniejszenie miesięcznych rat poprzez przedłużenie okresu spłaty i/lub obniżenie oprocentowania. Kredyt konsolidacyjny ułatwia zarządzanie finansami poprzez jedną, łatwiejszą do kontrolowania ratę, co może być korzystne dla osób mających wiele istniejących zobowiązań.
 13. Lokata: Lokata to forma oszczędzania, gdzie klient deponuje określoną sumę na stały okres czasu. W zamian bank wypłaca odsetki. Lokaty mogą mieć różne okresy trwania i warunki odsetkowe.
 14. LTV (Loan-to-Value) – to stosunek pomiędzy kwotą pożyczki udzielonej przez bank a wartością zabezpieczenia, które klient oferuje w zamian za pożyczkę. Jest to wskaźnik mierzący ryzyko kredytowe dla banku, ponieważ im wyższy LTV, tym większe ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy w przypadku spadku wartości zabezpieczenia, na które udzielono pożyczki. W bankowości hipotecznej LTV jest kluczowym wskaźnikiem przy ocenie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu hipotecznego.
 15. Oprocentowanie – to procentowa wartość, która określa wysokość odsetek lub kosztów związanych z usługami bankowymi, np. kredytem lub rachunkiem oszczędnościowym.
 16. Przelew – to operacja finansowa, w ramach której klient banku przekazuje pieniądze z jednego rachunku na inny, np. z konta własnego na konto osoby trzeciej.
 17. Rachunek firmowy to specjalne konto bankowe przeznaczone dla przedsiębiorstw i firm. Służy do przeprowadzania transakcji finansowych związanych z działalnością gospodarczą, takich jak wpłaty, wypłaty, przelewy czy inne operacje związane z finansami firmy. Rachunek firmowy umożliwia osobne śledzenie i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, co ułatwia prowadzenie sprawozdań finansowych, podatki i ogólnie zarządzanie płynnością finansową firmy.
 18. Rachunek oszczędnościowy – to konto bankowe, na którym można przechowywać oszczędności, a także otrzymywać odsetki.
 19. Rata: Rata to regularna płatność, którą klient spłaca w określonym terminie w ramach umowy kredytowej. Dotyczy to zwłaszcza kredytów, pożyczek czy leasingu.
 20. Zabezpieczenie kredytu: Zabezpieczenie to majątek, który klient oferuje w celu zminimalizowania ryzyka banku związanego z udzieleniem kredytu. Może to być np. nieruchomość w przypadku kredytu hipotecznego.
 21. Zlecenie stałe – to usługa, która umożliwia klientowi stałe wykonywanie określonych przelewów lub wpłat na określone rachunki w ustalonych terminach.